pH-Indikatorpapir

kr 139

Til måling av urin eller spytt pH med den Uralyt-U-indikatorpapir er en billig og enkel versjon av tiltaket. For å få en oversikt over syre-base-balansen, anbefaler vi daglig 3- målinger av urin pH og spytt pH. Det er best å skrive ned resultatet av hver måling i en tabell. Morgen, middag og kveld er gode tidspunkter. For å utføre testen, er en teststrimmel i 1 sekund i et beger nedsenket i frisk urin. Overflødig urin er lov til å renne. Etter 2 minutter, kan man sammenligne misfarging av teststrimmelen med referansefargeskala. For måling av spytt pH av teststrimmelen er ganske enkelt å fuktes med spytt. Etter 2 minutter med venting er det sammenlignet med Refereznskala, og les av verdien av det. For tolkningen av verdiene informere sine ekspertråd.

På lager

Kategori: